Leerlingenraad

In een school wordt er veel gepraat over wat goed is voor de leerlingen. Dat gebeurt in vergaderingen van de leerkrachten, de Ouderraad, de Medezeggenschapscommissie. Leerlingen hebben zelf vaak hele goede en bruikbare ideeën over de school.

Bovendien leren ze door zitting te nemen in de leerlingenraad zelf mee te participeren en invloed te hebben in de school. Ze ervaren hoe het is om in een democratische minimaatschappij te functioneren. Dat is handig voor nu en voor later. Ze krijgen het gevoel dat ze iets te zeggen krijgen en dat hun ideeën ertoe doen. De leerlingen worden er mondiger en zelfstandiger door. Ze leren om verantwoordelijkheid te dragen én voelen ze zich meer betrokken bij de school.

Belangrijke vaardigheden  zoals: brainstormen, notuleren, voorzitten, samenwerken, overleggen, plannen, organiseren en evalueren worden al doende eigen gemaakt.

Voorwaarde
De belangrijkste voorwaarde voor de oprichting van een leerlingenraad is dat er draagvlak is bij de directie en de leerkrachten. Een draagvlaktraining is dan ook gewenst.

Mijn aanbod

  • draagvlaktraining directie en leerkrachten
  • oprichting leerlingenraad
  • begeleiden leerlingenraad

Reacties zijn gesloten.